Lưu trữ

Campus Tours

What's in the Class

Latest news

Du Học Ngành Điều Dưỡng Tại Đức: Được Nhiều Hơn Mất?

Đức là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển và tỉ lệ già hóa dân số nhanh, nỗi lo sức khỏe biến mình thành vấn đề được quan tâm hàng đầu tại đất nước này. Tuy vậy, dân số già đồng nghĩa với nhân lực trẻ thiếu, đặc biệt đối với ngành điều dưỡng,...

Xem Thêm